Įkraukime jūsų verslą saulės energija!

 

Poreikio analizė, techninis projektas, paramos dokumentacija, įrengimas, pridavimas, eksploatacinė priežiūra. Saulės sprendimai neturi būti sudėtingi – patikėkite šiuos procesus mums. Būsime jūsų komanda nuo idėjos iki pirmo tvariai sugeneruoto kW.

procesas

Saulės energijos sistemas įdarbiname greitai. 
Preliminarūs vykdymo terminai gali keistis, priklausomai nuo poreikių ir paramos gavimo sąlygų.

Konsultacija su mūsų specialistais

Vector(3)

30 d. ESO sąlygų gavimas

Vector(3)

Montavimo darbai per 1-2 dienas

Vector(3)

Elektrinės pajungimas

Vector(3)

30+ metų džiaugsmo savo elektrine!

laimingų žmonių projektai

mus rekomenduoja

D.U.K.

Dažniausiai užduodami mūsų klientų klausimai. Jei nerasite atsakymų į Jūsų klausimus, prašome kreiptis į mus nurodytais kontaktais.

Vidutiniškai skaičiuojama, kad 1 kW saulės elektrinė Lietuvoje pagamina apie 1000 kWh per metus. Kiekvienas atvejis yra individualus. Mūsų komandos ekspertai padės nuspręsti, kokio galingumo elektrinė jums yra tinkamiausia. Atliksime reikalingus skaičiavimus, siekiant įvertinti, kokios galios saulės elektrinė patenkins jūsų esamus ir planuojamus energetinius vartojimo įpročius.

Labai svarbu pasirinkti reikiamos galios elektrinę, kad ji būtų kuo efektyvesnė. Skaičiuojant elektrinės galią, galima remtis vidutiniškai Lietuvoje saulės elektrinių generuojamu elektros kiekiu – 1000 kWh/metus iš 1 kW elektrinės. Tad, jei namų ūkis per metus suvartoja 8000 kWh, reikėtų rinktis 8 kW galios elektrinę. Planuojant įsirengti saulės elektrinę, labai svarbu įvertinti ateities planus, kurie gali reikšmingai pakoreguoti jūsų energetinius poreikius.

Jei planuojate įsigyti elektromobilį (-ius) – tai reikšmingai padidins dabartinį sunaudojamą elektros energijos kiekį. Remiantis vidutiniais skaičiavimais – elektromobiliui gali prireikti ~2000 kWh per metus. Jei elektromobilių keli, šis kiekis dvigubėja.

Saulės elektrinės vidutinis atsipirkimo laikotarpis kinta, priklausomai nuo sistemos galios, pasirinktų modulių tipo ir elektros energijos vartojimo grafiko. Kylant elektros kainoms, elektrinės atsipirkimo laikotarpis taip pat reikšmingai trumpėja. Pasinaudojus APVA finansine parama, saulės elektrinės vidutiniškai atsiperka per 3-5 metus.

Žinoma! Vartojimo paskola ar kitas išsimokėjimo būdas su saulės elektrinėmis ypatingas tuo, kad, net ir 10 metų laikotarpiu grąžindami paskolą vis tiek patirsite mažiau išlaidų. Tai unikalus atsipirkimo algoritmas, būdingas tik atsinaujinančios energetikos objektams. Jeigu šiuo metu neturite reikalingų lėšų, tai yra sprendimas, kaip sutaupyti.

Paskolos saulės elektrinei sąlygos pas mūsų partnerį – banką Swedbank.

Daugiau informacijos čia.

LR gyventojai gali gauti paramą saulės elektrinių įsigijimui. Paramą inicijuoja APVA (Aplinkos projektų valdymo agentūra). Mūsų komanda suteiks nemokamas konsultacijas ir lydės Jus viso proceso metu:

 • Įvertinkite, kokios galios elektrinės Jums reikia;
 • Kvietimo laikotarpiu pateikite paraišką internetu – APVA sistemoje: apvis.apva.lt;
 • Susigrąžinkite iki 30 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Per 30 kalendorinių dienų APVA įvertins jūsų paraišką ir suteiks atsakymą dėl galimo finansavimo;
 • Įsirenkite saulės elektrinę. „Saulės banginiai“ pasirūpins visu saulės elektrinės įrengimo procesu ir suderinimu su reikiamomis institucijomis;
 • Pateikite prašymą APVA išmokai gauti. Mūsų komanda parengs reikiamus dokumentus šiai išmokai gauti.

Finansuojami visi saulės elektrinių tipai – montuojami ant privačių ar daugiabučių namų stogų ir ant žemės.

Įrengti saulės elektrinę ir pateikti APVA mokėjimo prašymą privaloma per 9 mėn. nuo kvietimo pradžios. Duomenys, kuriuos fizinis asmuo turi pateikti registracijos formoje yra:

 • Namo ir žemės sklypo, jei elektrinė bus įrengiama ant žemės, unikalų numerį;
 • Ketinamos įdiegti elektrinės bendrą galingumą;
 • Inverterio galingumą (iki 5 kW ar virš 5 kW);
 • Elektrinės įrengimo būdą (ant žemės ar ant pastato).
 • 5 metus be APVA rašytinio sutikimo negalima perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į saulės elektrinę;
 • 5 metus draudžiama parduoti elektros energiją ar naudoti ją ūkinei komercinei veiklai;
 • 5 metų laikotarpiu sudaryti sąlygas APVA specialistams patikrinti, ar veikia įrengta saulės elektrinė.
 • Fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys gyvenamosios paskirties vieno arba dviejų butų namą arba sodo namą, ir žemės sklypą, jei elektrinė bus įrengiama ant žemės*;
 • Fiziniai asmenys, norintys investuoti į geografiškai nutolusias saulės elektrines.

*Pastatai ir žemė turi būti įregistruoti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre (NTR) (statinio baigtumui reikalavimai nekeliami).

Tai savarankiškai elektros energija apsirūpinantys asmenys, kurie gamina ir naudoja elektros energiją iš atsinaujinančių energijos šaltinių toje pačioje vietoje savo reikmėms ir ūkio poreikiams tenkinti. Šių vartotojų elektra, kuri yra momentiškai sunaudojama, nėra apskaitoma, t.y. ji nieko nekainuoja.

Standartizuotas procesas susideda iš kelių etapų:

 • ESO savitarnos sistemoje užpildoma paraiška tapti gaminančiu vartotoju ir sumokama nustatyto dydžio įmoka (41,89 Eur) už sąlygų parengimą;
 • ESO parengia prijungimo sąlygas ir sutartį bei apskaičiuoja prijungimo įmoką (kuri taikoma ne visais atvejais);
 • Sumokama prijungimo įmoka (jeigu to reikia) ir pasirašoma sutartis. Pradedami ESO dalies darbai. ESO dalies ir Jūsų elektrinės įrengimo darbai turės būti atlikti per 270 dienų. Jei nespėsite to padaryti, reikės pradėti procesą nuo pradžių ir pateikti naują paraišką.
 • Kai elektrinė bus įrengta, rangovas turės pateikti ESO Rangovo deklaracijos aktą, patvirtinantį, kad elektrinės įrengimo darbai atlikti kokybiškai, laikantis teisės aktų reikalavimų, o įranga atitinka Elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus. Gavus minėtą deklaraciją, ESO įrengia arba perprogramuoja išmanųjį skaitiklį per 2d.d.
 • Įsigalios tipinės Gaminančio vartotojo sąlygos. Jei objekte tiekiama elektros energija ir Jūs turite elektros pirkimo-pardavimo sutartį su tiekėju ar visuomeniniu tiekėju, papildomai sudaryti sutarties nereikia. Jei objekto įrenginiai prie ESO tinklo prijungiami pirmą kartą, sutartį su pasirinktu tiekėju turite sudaryti iki savo įrenginių prijungimo prie ESO elektros tinklų.

Daugiau informacijos čia.

Kreipkitės į mūsų komandą – su patyrusių ekspertų pagalba šie etapai tikrai nebus sudėtingi!

 Pasaugojimo paslauga – terminas, apibrėžiantis gaminantiems vartotojams taikomą mokestį už galimybę naudotis elektros tinklais. Šis kompleksinis tarifas yra priklausomas nuo elektros skirstymo, perdavimo ir sisteminių paslaugų kainų. Jo logika pagrįsta tuo, kad daugiau nei reikia esamiems poreikiams energijos pagaminantis vartotojas, perviršį atiduoda į elektros tinklus. Vartotojui prireikus didesnio kiekio elektros energijos (pvz. šaltuoju sezonu), ji tiekiama iš tinklų ir tam taikomas pasaugojimo paslaugų mokestis. Šiuo tikslu gaminantiems vartotojams ESO įrengia dvipusės apskaitos elektros skaitiklį, kuris apskaito:

 • Iš tinklo suvartotos elektros energijos kiekį;
 • Pagamintos ir į tinklą pateiktos energijos kiekį.

Duomenys yra nuskaitomi nuotoliniu būdu kiekvieną mėnesį ir pagal juos gaminančiam vartotojui yra apskaičiuojama ir savitarnoje pateikiama tiksli sąskaita faktūra. Pagal skaitiklio rodmenis automatiškai kiekvieną mėnesį yra suskaičiuojama:

 • kiek elektros energijos gaminantis vartotojas atgavo iš tinklo (t.y. atgavo iš savo paties anksčiau pagaminto/patiekto į tinklą kiekio);
 • kiek elektros energijos gaminančiam vartotojui trūko (tuo atveju jei savo pagaminto kiekio neužteko);
 • kiek energijos gaminantis vartotojas sukaupė (tuo atveju jei į tinklą patiekė daugiau nei suvartojo iš tinklo).

Daugiau informacijos ir gaminančių vartotojų atsiskaitymo būdai – skaitykite čia.

Svarbu įvertinti vietovės specifiką. Saulės aktyvumas Lietuvos teritorijoje nėra tolygus. Dėl klimato kaitos, saulėtų dienų periodai ilgėja ir ši tendencija keičia teorinius skaičiavimus. Idealios sąlygos saulės elektrinei – namo stogas nukreiptas į pietus.  Svarbus aspektas saulės elektrinei – objektai, galintys užstoti tiesioginę saulę. Kaminai, medžiai ar kelių aukštų stogas ant dalies ar visos elektrinės gali mesti šešėlius, tad tokiai elektrinei prireiks optimizatorių. Jei šešėlį galinčių mesti objektų ant jūsų planuojamos saulės elektrinės nėra – tuomet tai puikios sąlygos tolygiai energijos generacijai ir trumpėjančiam elektrinės atsipirkimo terminui. 

Jeigu stogas – šlaitinis, stogo nuolydžio kryptis ir jo pasvirimo kampas yra pats svarbiausias faktorius, lemiantis saulės elektrinės energijos gamybos kiekį. Lietuvos sąlygomis ideali saulės elektrinės orientacija – pietų kryptimi. Rytų ir vakarų kryptimis našus ir tikslingas saulės elektrinės montavimas – ant abiejų stogo šlaitų. Esant šiaurės krypčiai, verta svarstyti alternatyvą – antžeminę saulės elektrinę. Susisiekite – mūsų komanda atvyks į vietą ir tiksliai įvertins jūsų stogo nuolydį ir parinks optimaliausią saulės elektrinės montavimo sprendimą.

Saulės elektrinei suteikiamą garantiją galima išskirti į dvi dalis. Fizinė garantija išskiria konkrečias technines gaminio savybes, pvz., ar modulio rėmas neįtruks, nesideformuos, ar tinkamai veiks kontaktų dėžutė, ar saulės modulių paviršius bus atsparus išoriniam poveikiui ir pan. Kalbama apie akivaizdžiai atsirandančius defektus, kuriuos galima pamatyti. Kita dalis – gaminio efektyvumo garantija. Ši garantija apibrėžia, kokiu tempu ilgainiui natūraliai mažėja modulių galingumas dėl ultravioletinių spindulių ir kitų aplinkos veiksnių poveikio. Šiuo metu rinkoje nusistovėję standartai rodo, kad po 10 metų „tarnavimo“ saulės moduliai turi generuoti ne mažiau 90 proc. pradinės nominalios galios, po 25 metų – ne mažiau 80 proc.

Didelės priežiūros saulės elektrinės nereikalauja – kadangi jose nėra jokių besisukančių ar kitaip judančių dalių, vienintelė reikalinga periodinė priežiūra – tai patikrinimas, ar saulės moduliai yra švarūs, neužteršti dulkėmis ar neuždengti lapais ar storu sniego sluoksniu. Praktika rodo, kad moduliai patys puikiai nusivalo dėl lietaus, kai modulių pasvirimo kampas yra didesnis nei 10 laipsnių plokštumos atžvilgiu. Jei vis tik saulės moduliai užsiteršė – vertėtų jų valymo darbus patikėti specialistams ir savarankiškai šių darbų nesiimti. Jeigu instaliacija tvarkinga, papildomų eksploatacijos išlaidų nepatirsite visą garantinį laikotarpį. Modulio stiklas pagamintas taip, kad stipri kruša jo negadina, o pats modulis yra ilgaamžis.

REGISTRUOKITĖS

NEMOKAMAI

KONSULTACIJAI

Gaukite pasiūlymą per 24 valandas